SØG STØTTE TIL

MEDLEMSKAB

FORmål med puljen

Byrådet har afsat en pulje på 200.000 kr. pr. år til støtte til børns fritidsaktiviteter. Puljen kan søges til børn som bor i Ringsted Kommune i alderen op til 18 år. Du kan som forældre søge støtte fra puljen, hvis dit barn kan have glæde af en fritidsaktivitet, og opfylder 2 ud af de tre kriterier nedenfor.

Du skal opfylde 2 ud af 3 kriterier

1. Dit barn har det svært socialt.
2. Dit barn viset tegn på mistrivsel.
3. Din økonomiske situation tillader ikke fritidstilbud, på lige vilkår med kammaraterne.

Hvordan søger du

1. Du kan downloade ansøgningsformularen her.
2. Du kan henvende dig på skolelederens kontor.
3. Ansøgningen udfyldes og afleveres på skolens kontor.

Pulje til børns fritidsaktiviteter

Hvilke børn kan få støtte

Du kan både søge til børn, der gerne vil starte på en fritidsaktivitet, og til børn, der allerede går til en fritidsaktivitet. Du kan søge om støtte hvis 2 ud af tre følgende forhold, er gældende for dit barn:

Sociale forhold

Synes du, at dit barn har svært ved at deltage i sociale arrangementer eller at tage venner med hjem? Måske fordi der er ting i jeres familie, som påvirker dit barn i dagligdagen? Det kan være sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse, eller andet som udfordrer jeres hverdag? Synes du, at sproget kan opleves som en hindring for kontakt med andre? Er forholdene derhjemme præget af konflikter eller uhensigtsmæssige måder at være sammen på?

Barnets trivsel

Oplever du, at dit barn viser tegn på mistrivsel eller markant ændret væremåde? Måske fordi dit barns humør vækker bekymring, ved fx at være mere utryg, trist eller alvorlig end normalt? Oplever du, at det er svært at motivere eller aktivere dit barn til aktiviteter og læring?

Synes du, det kan være svært for dit barn at lege eller være sammen med jævnaldrende uden konflikter eller på grund af manglende sprog? Måske oplever du, at dit barn sjældent selv opsøger kontakt med andre børn og voksne? Eller at dit barn trækker sig fra et fællesskab, som det tidligere har været glad for? Måske er dit barn meget væk fra skolen, eller ønsker ikke at komme derover?

Økonomisk Situation

Synes du, at dit barn ikke kan deltage i aktiviteter, som du ellers skønner, at det vil have gavn af? Gør den økonomiske situation i jeres familie det svært at prioritere en fritidsaktivitet? Oplever du, at dit barn må lide afsavn i forhold til at kunne indgå på lige fod med kammeraterne i et fritidstilbud?

Hvad kan støtten dække?

Du kan søge støtten til dit barns deltagelse i fritidsaktiviteter som for eksempel spejder, alle former for sport og idræt, musikskole, ungdomsskole, med videre.
Støtten kan dække udgifter til betaling af kontingent, stævnedeltagelse, sportstøj og andet udstyr til aktiviteten.
Du kan søge om op til 3.000 kr. pr. barn pr. år. Du kan søge tilskud til flere fritidsaktiviteter inden for ét år, men med et maksimum på 3.000 kr. pr. barn
Støtten følger et kalenderår, og kan søges igen hvert år. Du kan derfor ikke søge støtte for udgifter fra tidligere år, men kun i indeværende år

Har du spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte os, enten via formularen til højre, eller give os et kald på nedenstående telefonnummer.

Tlf: 22 21 05 73

Alle dage, 10:00 - 17:00