Er jeres økonomiske situation så presset, at i ikke har mulighed for at lade jeres barn gå til bl.a. eSport? Udviser jeres barn tegn på mistrivsel, eller er udfordret socialt? Søg støtte til medlemskabet via nedestående PDF. Den skal afleveres hos skolens kontor.

Tilskud til fritidsaktiviteter