Elementor #73764

PILOTPROJEKT

Kreativt samarbejde med stor lokal folkeskole i Ringsted.

Eleverne i de kommende 5. klasser på Valdemarskolen i Ringsted kan se frem til, at der venter et længere forløb med e-sport i det kommende skoleår.

I en tid hvor mange af vores børn dagligt er i berøring med kommunikation i det online univers og de udfordringer, der er i »kølvandet« på det, tager Valdemarskolen ansvaret og underviser vores børn i dette høj aktuelle emne. Det handler helt grundlæggende om hvordan man agerer på blandt andet de sociale medier, samt vigtigheden af fokus på sikkerhed på nettet med videre. Dette vil vi gøre i et tæt samarbejde med Ringsted eSport, fortæller skoleleder Nicholas Martin Hansen.

Gennemtænkt og kreativt indhold

Han har i en længere periode været i dialog med ledelsen i Ringsted eSport med henblik på, at eSport-foreningen varetager en del af undervisningen for eleverne i skolens kommende 5. årgang.

Der vil som udgangspunkt være tale om et pilotprojekt, hvor undervisningen skal tage udgangspunkt i eSport, computer, adfærd og teknik.

Otte ugers undervisning
Projektet vil strække sig over otte uger med timer i alle fire 5. klasser og begynde i det tidlige efterår. Undervisningen vil hovedsageligt foregå i Ringsted eSports lokaler.

– Ringsted eSport er en meget proaktiv forening, som lægger vægt på, at deres medlemmer udvikler sig i takt med at dyrke eSporten. Det kommer særligt til udtryk i det tætte fællesskab, der knyttes på baggrund af foreningens aktiviteter, og det kæmpe engagement fra både bestyrelsen og de mange frivillige, der er en del af projektet, påpeger skolelederen.

Han tilføjer, at det kommende samarbejde blandt andet skal vise elever og forældre, at eSport ikke udelukkende handler om en stillesiddende aktivitet.

Kompetencer som problemløsning, sprog, kreativitet og præsentationsteknik med mere er essentielle ting, der kommer i spil.

Ringsted eSport vil også undervise i helt generelle emner, som eSportens industri, det sociale, herunder kommunikation med hinanden i det fysiske miljø, og i det online univers, samt sikkerhed på nettet med videre.

Comments are closed.